Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 EUR

Opublikowano: czwartek, 13, wrzesień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  30 000 EUR.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania:

„Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku – ETAP I”

Oferty należy składać do dnia 21 września 2018 r. do godziny 9.00 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA

3. Załącznik nr 2 - umowa

4. Załącznik nr 3 - wykaz osób

5. Załącznik nr 4 - wykaz- dokumentacja projektowa

6. Załącznik nr 4 - JRG 2 Elbląg

7. Załącznik nr 4 - JRG 3 Pasłęk

----------------

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY