Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 EUR

Opublikowano: czwartek, 13, wrzesień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  30 000 EUR.

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, ul. Bema 17, 82-300 Elbląg, tel.: 55-641-3000,  fax. 55-233-36-22, www.straz.elblag.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KM PSP Elbląg, JRG Nr 1 i Nr 2 w Elblągu w I-II.2019 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart Paliwowych”

ZAŁĄCZNIKI:

1. Umowa paliwo I-II 2019 Elbląg (.pdf)

2. Umowa paliwo I-II 2019 Elbląg (.doc)

3. Zapytanie ofertowe paliwo Elbląg 2019 (.pdf)

4. Zapytanie ofertowe paliwo Elbląg 2019 (.doc)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  30 000 EUR.

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, ul. Bema 17, 82-300 Elbląg, tel.: 55-641-3000,  fax. 55-233-36-22, www.straz.elblag.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów JRG Nr 3 w Pasłęku w I-II.2019 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart Paliwowych”

ZAŁĄCZNIKI:

1. Umowa paliwo I-II 2019 Paslek (.pdf)

2. Umowa paliwo I-II 2019 Pasłęk (.doc)

3. Zapytanie ofertowe paliwo Pasłęk 2019 (.pdf)

4. Zapytanie ofertowe paliwo Pasłęk 2019 (.doc)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  30 000 EUR.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania:

„Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku – ETAP I”

Oferty należy składać do dnia 21 września 2018 r. do godziny 9.00 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA

3. Załącznik nr 2 - umowa

4. Załącznik nr 3 - wykaz osób

5. Załącznik nr 4 - wykaz- dokumentacja projektowa

6. Załącznik nr 4 - JRG 2 Elbląg

7. Załącznik nr 4 - JRG 3 Pasłęk

----------------

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY