Terroyzm

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:

- bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,

- w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.

Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,

- zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.

Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,

- zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.

Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

źródło opracowania: CZK woj. podkarpackiego

 

PORADY KG PSP "ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM"

 

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.

- nie parkuj przed wyjściami z obiektów,

- pilnuj swoich dzieci,

- zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,

- zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,

W przypadku, gdy usłyszysz alarm:

- bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,

- najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!

- udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,

- nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,

- nie wracaj do obiektu.

W przypadku zdarzenia:

- jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy,

- jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,

- oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.

- natychmiast opuść obiekt,

- wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji

Pamiętaj!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Telefony alarmowe:

997 – policja

998 – straż pożarna

999 – pogotowie ratunkowe

112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych

Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia:

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

- brak nadawcy

- brak adresu nadawcy

- przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się

należy:

 - Nie otwierać tej przesyłki!

- Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.

- Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.

- Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.

- Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998).

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

Źródło: www.straz.gov.pl