Szkolenia

Poprawiono: czwartek, 13, wrzesień 2018

SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Niniejszym informujemy, że w związku z obecnymi potrzebami w zakresie wyszkolenia członków OSP z obszaru Powiatu Elbląskiego, na podstawie art.13 ust.6 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.), od dnia 22 września 2018 r. rozpoczynamy szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które spełnią nw. warunki konieczne:

a) skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 r. ( druk karty skierowania do pobrania ze strony www.straz.elblag.com.pl zakładka OSP).

b) wiek - nie przekroczone 65 lat;

c) prawo jazdy co najmniej kategorii B;

d) potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 r. lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.

Zgłoszenia chętnych, wyłącznie na ww. kartach skierowania, przyjmuje Wydział Operacyjny tut. komendy do dnia 19 września 2018 r. Zgłoszenie przekazane po terminie i/lub nie spełniające wymagań nie będą uwzględniane.

W dniu 22 września 2018 r. o godzinie 9.00, w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Elblągu przy ul. Bema 17, odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla uczestników szkolenia.  

 

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE

 

Zgłoszenia chętnych wyłącznie na ww. karcie skierowania przyjmuje Wydział Operacyjny tut. Komendy w terminach określonych w komunikacie.

---------

 

 

Odsłony: 880