Szkolenia

Poprawiono: czwartek, 08, marzec 2018

Informacje dotyczące szkolenia podstawowego:

1. Sposób prowadzenia kursu:

Zajęcia teoretyczne - słuchacze kursu uczą się sami i przystępują do dwóch egzaminów teoretycznych z dwóch części:

- Część pierwsza obejmuje zagadnienia z programu szkolenia 1-12 i 15-22. Egzamin odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku o godzinie 17.00 w Jednosce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Elblągu przy ul. Browarnej 33. Dotyczy gmin Markusy, Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Gronowo Elbląskie. Dla pozostałych gmin egzamin odbędzie się w Jednosce Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Pasłęku.

- Część druga obejmuje zagadnienia 13-14 i 23-37. Egzamin odbędzie się w dniu 24 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w Jednosce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Elblągu przy ul. Browarnej 33. Dotyczy gmin Markusy, Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Gronowo Elbląskie. Dla pozostałych gmin egzamin odbędzie się w Jednosce Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Pasłęku.

Po zdaniu egzaminów teoretycznych słuchacz zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach praktycznych które rozpoczną się w dniu 24 marca 2018 roku około godziny 11.00. W przypadku nie zaliczenia pierwszej części materiału słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego w dniu 24 marca 2018 roku.  

2. Materiały szkoleniowe – materiały szkoleniowe obowiązujące do ww. kursu znajdują się na stronie internetowej KM PSP w Elblągu w zakładce OSP.

3. Umundurowanie – na zajęciach obowiązuje umundurowanie bojowe.

4. Egzamin końcowy – składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

5. W przypadku ewentualnych pytań należy się kontaktować się z Wydziałem Operacyjnym KM PSP w Elblągu.

Do dnia 9 marca 2018 roku do Wydziału Operacyjnego należy dostarczyć karty skierowania na kurs, natomiast do dnia 24 marca na drugi egzamin teoretyczny należy dostarczyć badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych i ubezpieczenie NNW

 

KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE

 

Zgłoszenia chętnych wyłącznie na ww. karcie skierowania przyjmuje Wydział Operacyjny tut. Komendy w terminach określonych w komunikacie.

---------

 

 

Odsłony: 767