Informacje

Poprawiono: poniedziałek, 04, czerwiec 2018

1. Program szkolenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych - pobierz tutaj

2. Wytyczne dp przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek należących do KSRG - pobierz tutaj

3. Wytyczne dp przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej dla jednostek  nie należących do KSRG (2016 r.) - pobierz tutaj

4. Zestaw pytań do wykorzystania podczas prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP - pobierz tutaj

5. Karta skierowania na szkolenie OSP - pobierz tutaj

6. Ewidencja wyszkolenia członków OSP - pobierz tutaj

7. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - prezentacja LPR

8. Cereminiał Ochotniczych Straży Pożarnych (źródło: www.zosprp.pl): 
    a) ceremoniał OSP - pobierz tutaj
    b) przykładowy scenariusz uroczystości - pobierz tutaj
    c) zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczną i obywateli - pobierz tutaj
    d) zasady precedencji podczas uroczystości w OSP i Oddziałach Związku OSP RP - pobierz tutaj 

9. Regulaminy zawodów sportowych (źródło: www.zosprp.pl

    a) Reulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych - pobierz tutaj

    b) Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych OSP -pobierz tutaj

 

Odsłony: 896