• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Komenda Miejska PSP w Elblągu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, jest zawodową, umundurowaną formacją, realizującą swoje zadania na terenie Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego.

Do jej podstawowych zadań należy przede wszystkim:

-  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

-  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych oraz specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

-  nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Schemat organizacyjny KM PSP w Elblągu

Obszar działania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Elbląga i powiatu elbląskiego.

W skład powiatu wchodzą:

- gminy miejsko-wiejskie: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko,

- gminy wiejskie: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki,

- miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko. 

źródło:www.google.pl/maps

 

Jednostki PSP i OSP (należące do KSRG) z powiatu elbląskiego.Odsłony: 7705