Nabór do służby

Poprawiono: środa, 16, styczeń 2019

OGŁOSZENIE: 1

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

KOMUNIKAT nr 1

KOMUNIKAT nr 2

KOMUNIKAT nr 3

KOMUNIKAT nr 4

 

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB KADROWYCH W OBSADZIE JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby:  6 kandydatów

Przewidywana data przyjęcia do służby: do dnia 01 kwietnia 2019 r. 

Stanowisko służbowe: STAŻYSTA w służbie przygotowawczej

Stanowisko służbowe etatowe: docelowo STARSZY RATOWNIK, STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA

Miejsce pełnienia służby: jednostki ratowniczo-gaśnicze podległe tut. komendzie w Elblągu i Pasłęku

Rozkład czasu służby: zmianowy (zmiany 24-godzinne)

Szczegóły w załączniku Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

 

OGŁOSZENIE: 2

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

KOMUNIKAT nr 1

KOMUNIKAT nr 2

KOMUNIKAT nr 3

KOMUNIKAT nr 4

 

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W WYDZIALE KADROWO-ORGANIZACYJNYM

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby:  1 

Stanowisko służbowe: STAŻYSTA

Stanowisko etatowe: Zastępca Naczelnika Wydziału

Miejsce pełnienia służby: KM PSP w Elblągu ul. Gen. Józefa Bema 17, 82-300 Elbląg

System pełnienia służby: codzienny

Szczegóły w załączniku Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze - pobierz

 

Służba kandydacka w KM PSP w Elblągu:

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski:

- niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub srednie branżowe,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby potwierdzoną przez Komisję Lekarską MSWiA. 

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rekrutację prowadzi Komisja ds. Rekrutacji powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Rekrutacja ma charakter jawny i jest przeprowadzana wieloetapowo, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29.03.2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pobierz rozporządzenie

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 641 30 07

Szkoły pożarnicze:

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl

 

Odsłony: 41450