Nabór do służby

Poprawiono: czwartek, 16, maj 2019

 

Służba kandydacka w KM PSP w Elblągu:

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski:

- niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub srednie branżowe,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby potwierdzoną przez Komisję Lekarską MSWiA. 

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rekrutację prowadzi Komisja ds. Rekrutacji powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Rekrutacja ma charakter jawny i jest przeprowadzana wieloetapowo, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29.03.2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pobierz rozporządzenie

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 641 30 07

Szkoły pożarnicze:

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl

 

Odsłony: 46022