Komunikaty bieżące

1. Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów z okazji Dnia Strażaka odbędzie się w dniu 18 maja 2018 o godz. 17.00, w Klubie Emeryta w JRG nr 2 przy ul. Browarnej

 

2. PROGRAM WYCIECZKI  ZEiRP RP w Elblągu -  „KOTLINA KŁODZKA I PRAGA”

Dzień I – 23.06.2018r. (sobota) -

05:45        - zbiórka uczestników (Plac przed Strażą Pożarną - ul. Bema 17), wyjazd i:       

                 - przyjazd do Wrocławia (570 km) i wycieczka piesza z przewodnikiem, m.in.: Panorama Racławicka, Uniwersytet Wrocławski (Aula Leopoldyna, wejście na Wieżę Matematyczną), Ostrów Tumski (Katedra św. Jana Chrzciciela), Plac Solny - największy targ kwiatowy we Wrocławiu, Rynek z Ratuszem, zabytkowy pręgierz, Wrocławskie krasnale;  czas wolny;  obiadokolacja;

                    - przyjazd do Hotelu, zakwaterowanie, wieczorny przejazd tramwajem na pokaz Fontanny Wrocławskiej, nocleg.                                                                    

Hotel „Ibis Stadion”, ul. Lotnicza 151

Dzień II – 24.06.2018 r. (niedziela)

7:30          - śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie, wyjazd i zwiedzanie:                       

                      * Złotego Stoku - kopalni złota z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem,

                     * Kłodzka - twierdzy kłodzkiej z podziemną trasą turystyczną,

                 - przyjazd do Kudowy Zdroju, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg - Willa „Zuzanna”

Dzień III – 25.06.2018 r. (poniedziałek)  

7:00          - śniadanie w miejscu zakwaterowania, po nim wyjazd i zwiedzenie:

                      * Pragi  (170 km) - m.in. Hradczany, Katedra Św. Wita, Mala Strana, Most Karola, Stare Miasto (Rynek Staromiejski, Ratusz z zegarem Orloj), Nowe Miasto (Vaclavak), pokaz „Krizikowej Fontanny”, w trakcie zwiedzania obiad we własnym zakresie, czas wolny;

                 - przejazd do Kudowy Zdroju na nocleg po północy ok. g 1:30 ( 170 km)

Dzień IV – 26.06.2015r. (wtorek)

9:00         - śniadanie w miejscu zakwaterowania, po nim wyjazd i zwiedzenie:

                 * Kaplicy Czaszek – jednej z największych osobliwości regionu i jedynym tego rodzaju zabytkiem w Polsce;

                 * Skalnego Miasta - Czeskiego Adrspachu, przedłużenia polskich Gór Stołowych, a w nim strome schody, drabinki, stopnie, wielki wodospad oraz rejs łodzią po Skalnym Jeziorku, w drodze powrotnej zakupy w czeskim sklepie;                      

                - powrót do Kudowy Zdroju, obiadokolacja - biesiada Sudecka, nocleg.

Dzień V –27.06.2018r. (środa)

8:00         - śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie, po nim wyjazd i zwiedzenie:

                  * Parku Narodowego Gór Stołowych - Błędnych Skał, form i labiryntów skalnych tworzących Park Narodowy Gór Stołowych  - 10,00 km   

                - przejazd do Elbląga, w trakcie przejazdu obiad.

23:00 - przyjazd do Elbląga, zakończenie wycieczki (700 km) .       

Koszt wycieczki:  – 880,00 zł od osoby (przy 45 osobach)  

Świadczenia objęte ceną:

- przejazd autokarem;

- opieka pilota i przewodnika oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów);

- zakwaterowanie: pokoje 2 - 3 osobowe z wc i prysznicem;

- wyżywienie zgodnie z programem; 

- ubezpieczenie od NNW i KL.

 Wpłata zaliczek po 100zł od osoby do dnia 26 stycznia 2018 w biurze ZEiRP (w KMPSP Elbląg przy ul Bema 17), po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. nr 505 746 715 lub 502 549 625)

3. W  DNIU  8 GRUDNIA  2017.  O GODZ. 16.30,  W  KLUBIE  EMERYTA  W  JRG  NR 2  PRZY ULICY BROWARNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE  OGÓLNE  KOŁA  

ZWIĄZKU  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW   POŻARNICTWA  RP  W  ELBLĄGU  - JEDNOCZESNIE SPOTKANIE  INTEGRACYJNE  /TRADYCYJNY OPŁATEK/. 

W PROGRAMIE:

  1. INFORMACJA O  STANIE  ORGANIZACYJNYM  I  FINANSOWYM  ORAZ  O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI  KOŁA..  ZAMIERZENIA  NA  2018 ROK
  2. KOMUNIKATY, ZAPYTANIA  I  WOLNE  WNIOSKI
  3. TRADYCYJNY OPŁATEK,  POSIŁEK  I  SPOTKANIE  PRZY  KAWIE

 

4. Informacja dla uczestników wycieczki do Lwowa w dniach 24 – 28.06.2017

Aby uzyskać dopłatę z funduszu socjalnego do poniesionych kosztów wycieczki należy złożyć w biurze Koła ZEiRP RP w Elblągu::

  1. Wniosek o dopłatę, z określeniem kosztów wycieczki poniesionych przez uczestników uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego (emeryci/renciści pożarnictwa i ich małżonkowie).
  2. Koszty wycieczki wyniosły 802,59 zł na osobę.
  3. Do wniosku załączyć Oświadczenie o dochodzie przypadającym na członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.Wysokość dochodu należy udokumentować przedkładając do wglądu odcinek emerytury/renty albo aktualną decyzję o wysokości emerytury/renty, zaświadczenia o innych dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  4. Wysokość dochodu na członka rodziny będzie potwierdzana przez Wydział Kadrowo-Organizacyjny KMPSP. 

Druki Wniosków i Oświadczeń o których mowa w pkt 1 i 2 można uzyskać w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym KMPSP, w biurze ZEiRP RP w Elblągu lub wydrukować ze strony internetowej www.kwsp.olsztyn.pl w zakładce ZEIRP RP - Fundusz Socjalny PSP.

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w biurze Koła ZEiRP RP do dnia 18 sierpnia br. (konkretny termin uzgodnić telefonicznie z prezesem koła)

Wnioski po skompletowaniu zostaną przesłane do rozpatrzenia przez KWPSP Olsztyn.

Elbląg dnia 14 lipca 2017

5. Zamach na emerytury strażaków , którzy rozpoczeli służbę w okresie komunistycznym.

      Z inicjatywy partii rządzącej prowadzone są prace nad ustawą , która ma traktować wszystkich funkcjonaruszy

      rozpoczynających i pracujących w straży pożarnej w okresie przed 1990 rokiem na równi z funkcionaruszami SB

      i innymi aparatczykami prześladującymi naród. Strażacy, którzy tak jak teraz bez względu na sytuację polityczną,

     gospodarczą zawsze niosą pomoc wszystkim ludzią (bez względu na pochodzenie, wiarę itd.), mają być pozbawieni

     aktualnych emerytur i otrzymywać ją w wymiarze pomniejszonym tak jak mają mieć emeryci SB.

     Tak nam się odpłacają za lata pracy wybrańcy parti mającej większość w sejmie.

 AKTUALNE: sprawa trochę przycichła!!!!!!  Czy na zawsze????

 

Odsłony: 658