Informacje z wydarzeń i imprez

1. Zebranie ogólne Koła  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

    W dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 17:00 odbyło się zebranie ogólne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu. Jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.      

Zebranie otworzył Prezes Koła składając życzenia dla wszystkich z okazji Święta Strażaków. Przywitał przybyłego na zebranie z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu. Poinformował, że podczas Zjazdu Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Olsztynie w  dniu 4 kwietnia został wybrany członek naszego koła do tego zarządu. Głos zbrał z-ca Komendanta Miejskiego w Elblągu przekazując życzenia od strażaków PSP. Poinformował o rozpoczętej budowie nowej remizy przez firmę z Gdańska i postępie prac ( ograniczony zakres prac ze względu na zmniejszenie funduszy przez KGPSP w Warszawie). Odbyło się również uroczyste wręczenie legitymacji i odznak związku dla dwóch nowych członków.       

Prezes poinformował o wycieczce do Drezna i konieczności wpłacenia całej  kwoty za nią do 10 czerwca br.. Była rówież możliwość wpłacenia składek - bieżących i zaległych.

                Po zakończeniu części informacyjnej zebrania i spożyciu smakowitego żurku, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka. Przy kawie wspominano co ciekawsze wydarzenia z okresu służby, dzielono sie troskami i osiągnięciami, zabawiano żartami.

   ( zdjęcia w galerii )

 

2. W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Olsztynie w Hotelu "Wileńskim" odbył się VII Zjazd Związku Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P.

    W zjezdzie uczstniczyło 2 naszych delegatów , Prezes i V-ice Prezes naszego Koła. Podczas zjazdu wybrano nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe statuetki dla długoletnich zasłużonych byłych prezesów związku. Podczas tej uroczystości nas były Prezes został nią wyróżniony. W nowych władzach mamy naszego przedstawiciela.

  ( zdjęcia w galerii )

 

3. W dniu 20.03.2019 roku przedstawiciele Koła ZEiRP RP w Elblągu odwiedzili emeryta z Tolkmicka.

  Cztero osobowa delegacja naszego koła odwiedziła Pana Romana zamieszkałego w Tolkmicku. Wiele lat był funkcjonariuszem straży pożarnej, członkiem i prezesem ochotniczej straży pożarnej. W bieżącym miesiącu będzie obchodził 90 urodziny. W imieniu emerytów i rencistów państwowej straży pożarnej przekazali na ręce solenizanta okolicznościowy dyplom i kwiatki.

Roman1

2018

1.  W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu

     oraz jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne

Program zebrania obejmował:                              

1.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

2.    Przyjęcie porządku zebrania

3.    Złożenie sprawozdania z działaności koła za 2014 - 2018 przez Prezesa Koła

4.    Spawozdanie z działalności finansowej  i działaności Komisji Rewizyjnej

5.    Dyskusję i udzielenie absolutorium dla ustepującego Zarządu Koła

6.    Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej

7.    Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów

8.    Uchwalenie planu działania na lata 2019 - 2022

9.    Wybór wycieczki w dniach 21 - 24 czerwca 

10.  Komunikaty, zapytania i wnioski, wystąpienia zaproszonych gości

11.  Dzielenie się tradycyjnym opłatkiem, wzajemne życzenia i spotkanie integracyjne przy kawie,

Uczestnicy zebrania zaakceptowali przedłożoną ofertę, zorganizowania wycieczki planuje się odbyć w trzeciej dekadzie czerwca 2018 roku

W zebraniu / spotkaniu / uczestniczył  z-ca Komendant Miejskie PSP, który w swoim wystąpieniu przedstawił bieżącą problematykę służby w PSP i najważniejsze zamierzenia na najbliższy okres. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku złożył wszystkim emerytom i rencistom okolicznościowe życzenia.

Po podzieleniu się opłatkiem, złożeniu wzajemnych życzeń i spożyciu kolacji odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie. Z rozrzewnieniem wspominano co ciekawsze zdarzenia z okresu służby.

  ( zdjęcia w galerii ) 

 

2.Wycieczka na HEL

W dniu 8 września 2018 roku odbyła się wycieczka autokarowa na Hel dla emerytów i rencistów z Koła ZEiRP RP oraz Klubu emerytów i rencistów wojskowych w Elblągu. W wycieczce uczestniczyło m.in. 21  emerytów , rencistów pożarnictwa z Koła ZEiRP w Elblągu i członków ich rodzin.  Z Elbląga wyjechaliśmy o godzinie 6:45. Po prawie 3 godzinach, okrążając Zatokę Gdańską od strony południowo-zachodniej i północnej, dotarliśmy do miasteczka Hel na końcu półwyspu.  Mijając nadbrzeżne miejscowości -  dzięki barwnej relacji naszego pilota -  poznawaliśmy ich historię i walory turystyczne. Zwiedzanie  rozpoczęliśmy od Muzeum Obrony Wybrzeża - Stanowiska B2 (miejsca posadowienia największego działa na półwyspie ) oraz Wieży Obrony Wybrzeża. Przewodnik zapoznał nas z faktami historycznymi związanymi z budową stanowiska bojowego, parametrami i zasadami obsługi działa. Obejrzeliśmy podziemne schronienia przeznaczone dla obsługi działa, w których zgromadzono liczne egzemplarze uzbrojenia, odzieży, wyposażenia i innych pamiątek obrońców wybrzeża. Zapoznaliśmy się z przebiegiem bohaterskiej obrony Helu  podczas II wojny światowej, z zasługami i tragicznymi późniejszymi losami oficerów dowodzących obroną. Z  muzeum przeszliśmy  na koniec półwyspu  gdzie obejrzeliśmy Stanowiska  Baterii Laskowskiego, która broniła polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Zasługi Laskowskiego – dowódcy baterii - poznaliśmy zwiedzając wcześniej Muzeum Obrony Wybrzeża. Spacerując promenadą nadbrzeżną doszliśmy do Fokarium, gdzie podziwialiśmy wyczyny fok podczas ich karmienia. Po upływie czasu wolnego przeznaczonego na posiłek, zakupy pamiątek, podziwianie nadmorskich widoków i wypoczynek, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Około godz. 20.30 szczęśliwie zakończyliśmy wycieczkę w Elblągu.

( zdjęcia w galerii )

3. Wycieczka do „Kotliny Kłodzkiej i Pragi

W dniach   23  - 27 czerwca 2018 roku odbyła się wycieczka Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu do Kotliny Kłodzkiej i Pragi.

W wycieczce uczestniczyło ogółem 48 osób, w tym  23 to  emeryci/renciści pożarnictwa i ich małżonkowie. Pozostali to osoby dalej z nimi spokrewnione, znajomi i przyjaciele. 

Autokar z kompletem turystów ruszył  sprzed  strażnicy pożarnej przy ul Bema wczesnym rankiem dnia 23 czerwca br. Długą trasę do Wrocławia (ok. 570 km)  pokonaliśmy szczęśliwie i ok. godz  13 dotarliśmy do celu podróży. Stąd, od Katedry św. Jana Chrzciciela na Ostrowiu Tumskim zaczęliśmy pieszą wędrówkę  za  miejscowym przewodnikiem, zwiedzając liczne obiekty zabytkowe i zapoznając się z ich ciekawą historią. Zwiedziliśmy m.in. Ostrów Piaskowy z targiem kwiatowym, Uniwersytet Wrocławski (a w nim Aulę Leopoldyna i Mariańską oraz Wieżę Matematyczną, z której mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę miasta z bardzo licznymi mostami na Odrze), Rynek z Ratuszem, zabytkowy pręgierz. Największy zachwyt wzbudziła w nas Panorama Racławicka arcydzieło  polskiego malarstwa.

Po zakwaterowaniu w hotelu i obiadokolacji odbyliśmy tramwajową wycieczkę na pokaz  Wrocławskiej Fontanny z efektami świetlnymi i nieco zmęczeni wróciliśmy na nocleg;

Następnego dnia, po wykwaterowaniu, udaliśmy się do Złotego Stoku – miasteczka z 700 letnią tradycją, słynnego z kopalnictwa i hutnictwa złota. Zwiedziliśmy ok. 500 metrowa podziemną  trasę w Sztolni Gertruda, gdzie podziwialiśmy bogate eksponaty map i planów kopalni, dawne narzędzia górnicze i hutnicze, wystawę lamp górniczych. Odwiedziliśmy podziemne laboratorium Scharfenberga  produkujące arszenik, skarbiec ze sztabkami złota, natknęliśmy się  gnoma Szarego pilnującego kopalni. W Czarnej Sztolni obejrzeliśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad, po czym z łoskotem  wyjechaliśmy na zewnątrz Pomarańczowym Tramwajem. W sąsiedztwie Kopalni zwiedziliśmy Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli  - tabliczek z zabawnymi często  hasłami, przeważnie z zakresu BHP.

Tego samego dnia udaliśmy się do Twierdzy Kłodzkiej, gdzie czekała nas kolejna podziemna przeprawa. Tym razem mieliśmy do pokonania około kilometrowy labirynt podziemnych korytarzy  pod murami twierdzy, tzw  korytarzy kontrminerskich .  Najtrudniejszy ok. 16 metrowy tunel o wymiarach ok. 0,9 na 0,6 m, pokonali tylko najodważniejsi. W trakcie zwiedzania przewodniczka opowiedziała nam historię budowy podziemnych korytarzy, ich przeznaczenie i zasady  wykorzystania w wypadku obrony twierdzy.

 Po krótkiej lodowej uczcie udaliśmy się do Kudowy Zdroju, gdzie zakwaterowaliśmy się w przytulnym pensjonacie, który stał się naszą bazą wypadową na dalszą część wycieczki. Po obiadokolacji część turystów małymi grupkami zwiedzała miasto, natomiast znakomita większość w pobliskiej strefie kibica, pasjonowała się meczem piłkarskim Polska -  Kolumbia. Choć wynik nie był satysfakcjonujący humory dopisywały.

Trzeci dzień wycieczki to pełen wrażeń wypad do Pragi. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od kompleksu zabytków w dzielnicy Hradczany, m.in. Zamek Królewski gdzie trafiliśmy na uroczystą zmianę warty. Obejrzeliśmy z zewnątrz gotycką katedrę Św. Wita, ze wzniesień hradczańskich podziwialiśmy panoramę miasta. Przechodząc przez barokową Małą Stranę obejrzeliśmy m.in. ogrody przy pałacu Wallensteina i ścianę Johna Lenona, obficie wymalowaną graffiti inspirowanymi muzyką zespołu The Beatles.

Kolejną atrakcją był Most Karola nad Wełtawą z gotyckimi figurami świętych i budzącymi zachwyt widokami na nadbrzeżne zabytki Pragi. Po przebyciu mostu weszliśmy na Stare Miasto, będące skupiskiem licznych dobrze zachowanych  obiektów zabytkowych. Najświetniejsze z nich to  Rynek Staromiejski i  Ratusz z zegarem astronomicznym Orloj. Przewodnik fachowo i z wdziękiem opisywał mijane budowle, które w większości nie uległy zniszczeniom wojennym, mają swoją ciekawa historię i są godne podziwu.

 Po spożyciu obiadu z czeskiej kuchni - przeważnie w postaci tradycyjnego gulaszu z knedlami i czeskim piwem -  był czas na  zwiedzanie okolic Starego Miasta we własnym zakresie i zakupy pamiątek. Pełni niezapomnianych wrażeń, późnym wieczorem wróciliśmy do Kudowy Zdroju na zasłużony odpoczynek.

Po śniadaniu „szwedzkim”  dnia następnego, obejrzeliśmy Kaplicę Czaszek w Kudowie Czermnej. Jest to wspólny grobowiec ofiar wojen  śląskich z lat 1740 – 1742 i 1744 – 1745 oraz chorób zakaźnych XVIII wieku -  jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie.

Stąd udaliśmy się do Czeskiego Adrspachu – Skalnego Miasta,  tu zaczęła się górska część naszej wycieczki. Po czeskiej stronie Gór Stołowych trzeba było wykazać się niezłą kondycją fizyczną. Należało pokonać liczne strome schody, drabinki, stopnie, bardzo wąskie przejścia między bardzo wysokimi i groźnie wyglądającymi, stromymi skalnymi ścianami. Byliśmy w miejscach, gdzie podobno słońce nigdy nie zajrzało, podziwialiśmy wielki wodospad. Nieźle umęczeni dotarliśmy do nie zamarzającego Skalnego Jeziorka i tu w nagrodę i dla relaksu odbyliśmy rejs łodzią wikingów, napędzaną drągiem przez kapitana. W pamięci pozostanie pewnie na długo, bardzo humorystyczna relacja kapitana łodzi, o  osobliwościach napotykanych na trasie specyficznego rejsu do portu w „Szanghaju”.

Wracając  do Kudowy Zdroju, w przygranicznym  miasteczku Nachod zakupiliśmy czeskie pamiątki. 

Po spożyciu obiadokolacji, uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez nasz Pensjonat Biesiadzie Sudeckiej, z przekąskami z grilla i piwem. Towarzystwo rozbawiał muzyką i humorem  miejscowy Disc Jokey. Późnym wieczorem zrelaksowani zabawą udaliśmy się na spoczynek.

Ostatniego dnia wycieczki po śniadaniu i wykwaterowaniu, odwiedziliśmy Park Narodowy Gór Stołowych - Błędnych skał, form i labiryntów skalnych.

Podobnie jak poprzedniego dnia w Czeskim Adrspachu pokonanie górskiej trasy turystycznej wymagało wiele wysiłku. Trasa wiodła po między skałami o bardzo dziwnych kształtach,  gdzie często trzeba było się przeciskać między kamiennymi blokami bokiem a nawet iść prawie na klęczkach. Z kilku miejsc widokowych można było podziwiać urocze, bardzo urozmaicone krajobrazy. Tu pożegnaliśmy góry i Kotlinę Kłodzką i ruszyliśmy w drogę powrotną.

Wzmocnieni w połowie trasy sutym obiadem w upatrzonej restauracji nad jeziorem, ok. godziny  22.00 utrudzeni ale uśmiechnięci powróciliśmy bezpiecznie do Elbląga.

Mimo wielu uciążliwości i nie zawsze sprzyjającej pogody, uczestnicy uznali wycieczkę  za w pełni udaną i nabrali apetytu na kolejne podobne.

( zdjęcia w galerii ) 

4. Zebranie ogólne Koła  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

Zebranie ogólne  Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

W dniu 18 maja 2018 roku odbyło się zebranie ogólne/ Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu i jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.      

W trakcie  zebrania :      

 Prezes Koła poinformował, że podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Olsztynie w  dniu 16 maja br., odznaki „Za Zasługi dla ZEiRP RP”: otrzymali koledzy Bogusłąw Gajewski i Grzegorz Żak – od wielu lat aktywnie działający w zarządzie naszego Koła.  Przekazał także życzenia z okazji Dnia Strażaka,  jakie złożyli emerytom i rencistom, uczestniczący w   posiedzeniu  ZW  p.o. prezesa ZG ZEiRP RP  kol. Politowski  oraz komendant wojewódzki PSP        

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił  protokół kontroli zarządu koła, obejmujący całokształt  jego działalność organizacyjnej i finansowej w 2017 roku.  

Wyniki kontroli zostały zaakceptowane przez uczestników zebrania

Prezes poinformował, że 

- wycieczka do Pragi i Kotliny Kłodzkiej odbędzie się w dniach 23 - 27 czerwca br., Akces udziału  w wycieczce zgłosiły 34 osoby, w tym.23 emerytów/rencistów i członków ich rodzin. Po odbyciu zebrania skarbnik koła przyjmowała przedpłaty na pokrycie kosztów wycieczki.   W Pradze przewidziany jest obiad opłacany przez wycieczkowiczów- potrzeba na to ok. 200 koron czeskich.

-   Komenda Wojewódzka wspólnie z Komisją Socjalną pracuje nad nowelizacją „Zasad i kryteriów przyznawania pomocy socjalnej”. Zmiany będą dotyczyły głównie „Tabeli dopłat” na pomoc socjalną, a szczególnie uprawnień do uzyskania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny

                Po zakończeniu zebrania i spożyciu smakowitej grochówki, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka. Przy kawie wspominano co ciekawsze wydarzenia z okresu służby, dzielono  troskami i osiągnięciami, zabawiano żartami.

   ( zdjęcia w galerii )

5. W dniu 16 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie ZW ZEiRP w Olsztynie, na którym odznaki „Za zasługi dla ZEiRP RP" otrzymali nasi koledzy  GAJEWSKI i ŻAK

  ( zdjęcia w galerii )

 

ROK 2017

1. W dniu 8 grudnia 2017 roku odbyło się zebranie ogólne/sprawozdawcze/ Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu oraz jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne

Program zebrania obejmował:                              

1.      Informację o  działalności Zarządu oraz o stanie finansowym Koła za 2017 rok

2.      Projekt planu działania Zarządu na 2018 rok

3.      Informację o przebiegu wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę oraz omówienie oferty wycieczki  dla emerytów i rencistów na 2018 rok.

4.      Komunikaty, zapytania i wnioski, wystąpienia zaproszonych gości

5.      Dzielenie się tradycyjnym opłatkiem, wzajemne życzenia i spotkanie integracyjne przy kawie,

Bez zastrzeżeń przyjęto informację z działalności  Zarządu oraz o stanie finansowym Koła za 2017 rok, przedstawione przez prezesa i skarbnika Zarządu.                   Zaakceptowano przedłożone propozycje do planu działalności na rok 2018.

Uczestnicy  wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę podzielili się swoimi wrażeniami, były to same pozytywne opinie. Mimo poniesionych trudów związanych z długotrwałymi przejazdami i uciążliwymi pieszymi wędrówkami -  przeglądając galerie zdjęć - z zadowoleniem i akceptacją  powracano wspomnieniami do miejsc, które dane było zwiedzić.

Uczestnicy zebrania zaakceptowali przedłożoną ofertę, zorganizowania wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, którą planuje się odbyć w trzeciej dekadzie czerwca 2018 roku

W zebraniu / spotkaniu / uczestniczył  Komendant Miejskie PSP, który w swoim wystąpieniu przedstawił bieżącą problematykę służby w PSP i najważniejsze zamierzenia na najbliższy okres. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku złożył wszystkim emerytom i rencistom okolicznościowe życzenia.

Po podzieleniu się opłatkiem, złożeniu wzajemnych życzeń i spożyciu kolacji odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie. Z rozrzewnieniem wspominano co ciekawsze zdarzenia z okresu służby.

  ( zdjęcia w galerii ) 

2.   Wycieczka do Lwowa i na Lubelszczyznę

Wycieczka do Lwowa i na Lubelszczyznę, zorganizowana przez Kolo Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Elblągu odbyła się w dniach 24 – 28 czerwca 2017 roku .

W wycieczce udział wzięło 27 osób, w tym 22 emerytów i rencistów pożarnictwa i ich małżonków oraz 5 osób zaprzyjaźnionych z nimi.

Wycieczkę rozpoczęliśmy rankiem 24 czerwca, wyruszając autokarem spod budynku strażnicy pożarnej w Elblągu.

Po około 7 godzinach jazdy z przerwami na rozprostowanie kości, dotarliśmy do Kozłówki. Zwiedziliśmy zespół pałacowo-parkowy Zamojskich wraz z Muzeum Wnętrz Pałacowych po czym udaliśmy się do Lublina.

Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w HOTELS LUBLIN, luźnymi grupami spacerowaliśmy po Starym Mieście, podziwiając liczne zabytkowe zabudowania oraz specyficzny klimat panujący tam wieczorową porą ( szczególnie w restauracji „U Szewca”).

Następnego dnia, po śniadaniu i wykwaterowaniu, pod wodza profesjonalnego przewodnika zapoznawaliśmy się z najważniejszymi wydarzeniami w historii Lublina. Zwiedziliśmy najświetniejsze zabytki tego miasta , m.in. Zamek Lubelski z kaplicą Trójcy Świętej oraz zespół Starego Miasta w tym Rynek z bazyliką oo Dominikanów, Archikatedra Lubelska p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

Po południu tego dnia, po dość długim (ok. 1,5 godziny) oczekiwaniu i załatwianiu formalności przekroczyliśmy granice Polsko- Ukraińską w Hrebennem i szczęśliwie dotarliśmy do Lwowa. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w hotelu „Mars”, do późnych godzin wieczornych integrowaliśmy się grupami w przyhotelowych altankach.

Nazajutrz (trzeciego dnia wycieczki) wędrując po Lwowie w ślad za wyśmienita przewodniczka Oksaną zwiedzaliśmy najwspanialsze zabytki miasta poznając przy tym jego historię. Zwiedziliśmy m.in. : gmach Uniwersytetu Lwowskiego, Pałac hrabiów Potockich, plac Adama Mickiewicza z pomnikiem naszego wieszcza, monumentalny gmach Opery Lwowskiej, dawny klasztor oo. Bernardynów z kościołem św, Andrzeja, Arsenał Miejski, zespół cerwkwi Uspieńskiej, kościół Bożego Ciała zakonu oo. Dominikanów, Katedrę Ormiańską, kościół św.Piotra i Pawła zakonu jezuitów, Katedrę Łacińską p.w. Wniebowzięcia NMP, renesansową kaplicę Boimów, Plac Rynek oraz Ratusz.

Po trudach wędrówki czekały nas tego dnia już same tylko przyjemności.

Najpierw wstąpiliśmy do browaru lwowskiego, gdzie po zwiedzeniu Muzeum Piwa, zapoznaniu się tradycjami i historią piwowarstwa, przystąpiliśmy do degustacji różnych gatunków piwa. Na ogół opinie „kiperów” były pozytywne.

Bezpośrednio po degustacji piwa, udaliśmy się na obiadokolację i wieczór integracyjny w restauracji z kuchnia ukraińską, muzyką i śpiewem lwowskich batiarów oraz tańcami.

Trochę zmęczeni ale radośni wróciliśmy do hotelu na nocleg.

Kolejny dzień we Lwowie to dalsze zwiedzanie miasta z zaprzyjaźnioną już przewodniczką, m.in.: grecko-katolicka katedra św. Jerzego, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, cerkiew św. Mikołaja, cerkiew św. Paraskewy i Wysoki Zamek.

Po południu wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju.

Około 3,5 godziny trwało oczekiwanie na załatwienie formalności granicznych, było to dość uciążliwe z uwagi na panujący upał.

Ze względu na opóźnienie Zamość obejrzeliśmy tylko pobieżnie i po spożyciu obiadokolacji w Restauracji Ormiańskiej, ruszyliśmy do Kazimierza Dolnego i zakwaterowaliśmy się w hotelu „Dwa Księżyce”

Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie zabytków Kazimierza Dolnego, m.in. położonych na wzniesieniu ruin Zamku Kazimierza Wielkiego z basztą, Góry Trzech Krzyży, kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja oraz Rynku z renesansowymi kamieniczkami.

Po smakowitym obiedzie w Restauracji „U Sarzyńskich” oraz zakupieniu kazimierskich kogutów ruszyliśmy w droga powrotną. Do Elbląga przyjechaliśmy ok. godz.23.00

W galerii zamieszczone zostały niektóre zdjęcia dokumentujące nasz pobyt w różnych atrakcyjnych miejscach (zdjęcia wyższej rozdzielczości do pozyskania w związku).

( zdjęcia w galerii )

3. Zebranie ogólne Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyło się zebranie ogólne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu i jednocześnie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.   

Program zebrania obejmował:                              

  1. Informację o bieżącej działalności Zarządu oraz o stanie finansowym Koła
  2. Wykorzystanie środków Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów pożarnictwa za ubiegły rok, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania funduszu przez świadczeniobiorców z terenu powiatu elbląskiego
  3. Przygotowania do organizacji wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę w dniach 24 – 28 czerwca br.
  4. Przedstawienie oferty wycieczki do Zakopanego, organizowanej we wrześniu br. przez Koło ZEiRP w Olsztynie
  5. Pokaz funkcjonowania Elbląskiej Sali Edukacyjnej „Ognik”
  6. Spotkanie integracyjne przy kawie, wspomnienia z okresu służby, zdjęcia pamiątkowe

W zebraniu / spotkaniu / uczestniczył Z-ca Komendanta Miejskiego PSP oraz zaproszeni emeryci pożarnictwa, nie będący członkami Koła ZEiRP.

( zdjęcia w galerii )

 

 

 

Odsłony: 844