Informacje z wydarzeń i imprez

I. Zebranie ogólne Koła  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

Zebranie ogólne  Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

W dniu 18 maja 2018 roku odbyło się zebranie ogólne/ Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu i jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.      

W trakcie  zebrania :      

 Prezes Koła poinformował, że podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Olsztynie w  dniu 16 maja br., odznaki „Za Zasługi dla ZEiRP RP”: otrzymali koledzy Bogusłąw Gajewski i Grzegorz Żak – od wielu lat aktywnie działający w zarządzie naszego Koła.  Przekazał także życzenia z okazji Dnia Strażaka,  jakie złożyli emerytom i rencistom, uczestniczący w   posiedzeniu  ZW  p.o. prezesa ZG ZEiRP RP  kol. Politowski  oraz komendant wojewódzki PSP        

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił  protokół kontroli zarządu koła, obejmujący całokształt  jego działalność organizacyjnej i finansowej w 2017 roku.  

Wyniki kontroli zostały zaakceptowane przez uczestników zebrania

Prezes poinformował, że 

- wycieczka do Pragi i Kotliny Kłodzkiej odbędzie się w dniach 23 - 27 czerwca br., Akces udziału  w wycieczce zgłosiły 34 osoby, w tym.23 emerytów/rencistów i członków ich rodzin. Po odbyciu zebrania skarbnik koła przyjmowała przedpłaty na pokrycie kosztów wycieczki.   W Pradze przewidziany jest obiad opłacany przez wycieczkowiczów- potrzeba na to ok. 200 koron czeskich.

-   Komenda Wojewódzka wspólnie z Komisją Socjalną pracuje nad nowelizacją „Zasad i kryteriów przyznawania pomocy socjalnej”. Zmiany będą dotyczyły głównie „Tabeli dopłat” na pomoc socjalną, a szczególnie uprawnień do uzyskania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny

                Po zakończeniu zebrania i spożyciu smakowitej grochówki, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka. Przy kawie wspominano co ciekawsze wydarzenia z okresu służby, dzielono  troskami i osiągnięciami, zabawiano żartami.

   ( zdjęcia w galerii )

II. W dniu 16 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie ZW ZEiRP w Olsztynie, na którym odznaki „Za zasługi dla ZEiRP RP" otrzymali nasi koledzy  GAJEWSKI i ŻAK

  ( zdjęcia w galerii )

ROK 2017

1. W dniu 8 grudnia 2017 roku odbyło się zebranie ogólne/sprawozdawcze/ Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu oraz jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne

Program zebrania obejmował:                              

1.      Informację o  działalności Zarządu oraz o stanie finansowym Koła za 2017 rok

2.      Projekt planu działania Zarządu na 2018 rok

3.      Informację o przebiegu wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę oraz omówienie oferty wycieczki  dla emerytów i rencistów na 2018 rok.

4.      Komunikaty, zapytania i wnioski, wystąpienia zaproszonych gości

5.      Dzielenie się tradycyjnym opłatkiem, wzajemne życzenia i spotkanie integracyjne przy kawie,

Bez zastrzeżeń przyjęto informację z działalności  Zarządu oraz o stanie finansowym Koła za 2017 rok, przedstawione przez prezesa i skarbnika Zarządu.                   Zaakceptowano przedłożone propozycje do planu działalności na rok 2018.

Uczestnicy  wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę podzielili się swoimi wrażeniami, były to same pozytywne opinie. Mimo poniesionych trudów związanych z długotrwałymi przejazdami i uciążliwymi pieszymi wędrówkami -  przeglądając galerie zdjęć - z zadowoleniem i akceptacją  powracano wspomnieniami do miejsc, które dane było zwiedzić.

Uczestnicy zebrania zaakceptowali przedłożoną ofertę, zorganizowania wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, którą planuje się odbyć w trzeciej dekadzie czerwca 2018 roku

W zebraniu / spotkaniu / uczestniczył  Komendant Miejskie PSP, który w swoim wystąpieniu przedstawił bieżącą problematykę służby w PSP i najważniejsze zamierzenia na najbliższy okres. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku złożył wszystkim emerytom i rencistom okolicznościowe życzenia.

Po podzieleniu się opłatkiem, złożeniu wzajemnych życzeń i spożyciu kolacji odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie. Z rozrzewnieniem wspominano co ciekawsze zdarzenia z okresu służby.

  ( zdjęcia w galerii ) 

2.   Wycieczka do Lwowa i na Lubelszczyznę

Wycieczka do Lwowa i na Lubelszczyznę, zorganizowana przez Kolo Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Elblągu odbyła się w dniach 24 – 28 czerwca 2017 roku .

W wycieczce udział wzięło 27 osób, w tym 22 emerytów i rencistów pożarnictwa i ich małżonków oraz 5 osób zaprzyjaźnionych z nimi.

Wycieczkę rozpoczęliśmy rankiem 24 czerwca, wyruszając autokarem spod budynku strażnicy pożarnej w Elblągu.

Po około 7 godzinach jazdy z przerwami na rozprostowanie kości, dotarliśmy do Kozłówki. Zwiedziliśmy zespół pałacowo-parkowy Zamojskich wraz z Muzeum Wnętrz Pałacowych po czym udaliśmy się do Lublina.

Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w HOTELS LUBLIN, luźnymi grupami spacerowaliśmy po Starym Mieście, podziwiając liczne zabytkowe zabudowania oraz specyficzny klimat panujący tam wieczorową porą ( szczególnie w restauracji „U Szewca”).

Następnego dnia, po śniadaniu i wykwaterowaniu, pod wodza profesjonalnego przewodnika zapoznawaliśmy się z najważniejszymi wydarzeniami w historii Lublina. Zwiedziliśmy najświetniejsze zabytki tego miasta , m.in. Zamek Lubelski z kaplicą Trójcy Świętej oraz zespół Starego Miasta w tym Rynek z bazyliką oo Dominikanów, Archikatedra Lubelska p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

Po południu tego dnia, po dość długim (ok. 1,5 godziny) oczekiwaniu i załatwianiu formalności przekroczyliśmy granice Polsko- Ukraińską w Hrebennem i szczęśliwie dotarliśmy do Lwowa. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w hotelu „Mars”, do późnych godzin wieczornych integrowaliśmy się grupami w przyhotelowych altankach.

Nazajutrz (trzeciego dnia wycieczki) wędrując po Lwowie w ślad za wyśmienita przewodniczka Oksaną zwiedzaliśmy najwspanialsze zabytki miasta poznając przy tym jego historię. Zwiedziliśmy m.in. : gmach Uniwersytetu Lwowskiego, Pałac hrabiów Potockich, plac Adama Mickiewicza z pomnikiem naszego wieszcza, monumentalny gmach Opery Lwowskiej, dawny klasztor oo. Bernardynów z kościołem św, Andrzeja, Arsenał Miejski, zespół cerwkwi Uspieńskiej, kościół Bożego Ciała zakonu oo. Dominikanów, Katedrę Ormiańską, kościół św.Piotra i Pawła zakonu jezuitów, Katedrę Łacińską p.w. Wniebowzięcia NMP, renesansową kaplicę Boimów, Plac Rynek oraz Ratusz.

Po trudach wędrówki czekały nas tego dnia już same tylko przyjemności.

Najpierw wstąpiliśmy do browaru lwowskiego, gdzie po zwiedzeniu Muzeum Piwa, zapoznaniu się tradycjami i historią piwowarstwa, przystąpiliśmy do degustacji różnych gatunków piwa. Na ogół opinie „kiperów” były pozytywne.

Bezpośrednio po degustacji piwa, udaliśmy się na obiadokolację i wieczór integracyjny w restauracji z kuchnia ukraińską, muzyką i śpiewem lwowskich batiarów oraz tańcami.

Trochę zmęczeni ale radośni wróciliśmy do hotelu na nocleg.

Kolejny dzień we Lwowie to dalsze zwiedzanie miasta z zaprzyjaźnioną już przewodniczką, m.in.: grecko-katolicka katedra św. Jerzego, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, cerkiew św. Mikołaja, cerkiew św. Paraskewy i Wysoki Zamek.

Po południu wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju.

Około 3,5 godziny trwało oczekiwanie na załatwienie formalności granicznych, było to dość uciążliwe z uwagi na panujący upał.

Ze względu na opóźnienie Zamość obejrzeliśmy tylko pobieżnie i po spożyciu obiadokolacji w Restauracji Ormiańskiej, ruszyliśmy do Kazimierza Dolnego i zakwaterowaliśmy się w hotelu „Dwa Księżyce”

Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie zabytków Kazimierza Dolnego, m.in. położonych na wzniesieniu ruin Zamku Kazimierza Wielkiego z basztą, Góry Trzech Krzyży, kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja oraz Rynku z renesansowymi kamieniczkami.

Po smakowitym obiedzie w Restauracji „U Sarzyńskich” oraz zakupieniu kazimierskich kogutów ruszyliśmy w droga powrotną. Do Elbląga przyjechaliśmy ok. godz.23.00

W galerii zamieszczone zostały niektóre zdjęcia dokumentujące nasz pobyt w różnych atrakcyjnych miejscach (zdjęcia wyższej rozdzielczości do pozyskania w związku).

( zdjęcia w galerii )

3. Zebranie ogólne Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyło się zebranie ogólne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu i jednocześnie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.   

Program zebrania obejmował:                              

  1. Informację o bieżącej działalności Zarządu oraz o stanie finansowym Koła
  2. Wykorzystanie środków Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów pożarnictwa za ubiegły rok, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania funduszu przez świadczeniobiorców z terenu powiatu elbląskiego
  3. Przygotowania do organizacji wycieczki do Lwowa i na Lubelszczyznę w dniach 24 – 28 czerwca br.
  4. Przedstawienie oferty wycieczki do Zakopanego, organizowanej we wrześniu br. przez Koło ZEiRP w Olsztynie
  5. Pokaz funkcjonowania Elbląskiej Sali Edukacyjnej „Ognik”
  6. Spotkanie integracyjne przy kawie, wspomnienia z okresu służby, zdjęcia pamiątkowe

W zebraniu / spotkaniu / uczestniczył Z-ca Komendanta Miejskiego PSP oraz zaproszeni emeryci pożarnictwa, nie będący członkami Koła ZEiRP.

( zdjęcia w galerii )

 

 

 

Odsłony: 600