Informacje podstawowe ZEiRP RP

Czytaj więcej: Informacje podstawowe ZEiRP RP

Informacje z posiedzeń zarządu

Czytaj więcej: Informacje z posiedzeń zarządu

Informacje z wydarzeń i imprez

I. Zebranie ogólne Koła  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka

Zebranie ogólne  Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

W dniu 18 maja 2018 roku odbyło się zebranie ogólne/ Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Elblągu i jednocześnie koleżeńskie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka.      

W trakcie  zebrania :      

 Prezes Koła poinformował, że podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Olsztynie w  dniu 16 maja br., odznaki „Za Zasługi dla ZEiRP RP”: otrzymali koledzy Bogusłąw Gajewski i Grzegorz Żak – od wielu lat aktywnie działający w zarządzie naszego Koła.  Przekazał także życzenia z okazji Dnia Strażaka,  jakie złożyli emerytom i rencistom, uczestniczący w   posiedzeniu  ZW  p.o. prezesa ZG ZEiRP RP  kol. Politowski  oraz komendant wojewódzki PSP        

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił  protokół kontroli zarządu koła, obejmujący całokształt  jego działalność organizacyjnej i finansowej w 2017 roku.  

Wyniki kontroli zostały zaakceptowane przez uczestników zebrania

Prezes poinformował, że 

- wycieczka do Pragi i Kotliny Kłodzkiej odbędzie się w dniach 23 - 27 czerwca br., Akces udziału  w wycieczce zgłosiły 34 osoby, w tym.23 emerytów/rencistów i członków ich rodzin. Po odbyciu zebrania skarbnik koła przyjmowała przedpłaty na pokrycie kosztów wycieczki.   W Pradze przewidziany jest obiad opłacany przez wycieczkowiczów- potrzeba na to ok. 200 koron czeskich.

-   Komenda Wojewódzka wspólnie z Komisją Socjalną pracuje nad nowelizacją „Zasad i kryteriów przyznawania pomocy socjalnej”. Zmiany będą dotyczyły głównie „Tabeli dopłat” na pomoc socjalną, a szczególnie uprawnień do uzyskania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny

                Po zakończeniu zebrania i spożyciu smakowitej grochówki, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Strażaka. Przy kawie wspominano co ciekawsze wydarzenia z okresu służby, dzielono  troskami i osiągnięciami, zabawiano żartami.

   ( zdjęcia w galerii )

II. W dniu 16 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie ZW ZEiRP w Olsztynie, na którym odznaki „Za zasługi dla ZEiRP RP" otrzymali nasi koledzy  GAJEWSKI i ŻAK

  ( zdjęcia w galerii )

Czytaj więcej: Informacje z wydarzeń i imprez

Więcej artykułów…