Informacje podstawowe ZEiRP RP

Czytaj więcej: Informacje podstawowe ZEiRP RP

Informacje z posiedzeń zarządu

Czytaj więcej: Informacje z posiedzeń zarządu

Informacje z wydarzeń i imprez

1.Wycieczka na HEL

W dniu 8 września 2018 roku odbyła się wycieczka autokarowa na Hel dla emerytów i rencistów z Koła ZEiRP RP oraz Klubu emerytów i rencistów wojskowych w Elblągu. W wycieczce uczestniczyło m.in. 21  emerytów , rencistów pożarnictwa z Koła ZEiRP w Elblągu i członków ich rodzin.  Z Elbląga wyjechaliśmy o godzinie 6:45. Po prawie 3 godzinach, okrążając Zatokę Gdańską od strony południowo-zachodniej i północnej, dotarliśmy do miasteczka Hel na końcu półwyspu.  Mijając nadbrzeżne miejscowości -  dzięki barwnej relacji naszego pilota -  poznawaliśmy ich historię i walory turystyczne. Zwiedzanie  rozpoczęliśmy od Muzeum Obrony Wybrzeża - Stanowiska B2 (miejsca posadowienia największego działa na półwyspie ) oraz Wieży Obrony Wybrzeża. Przewodnik zapoznał nas z faktami historycznymi związanymi z budową stanowiska bojowego, parametrami i zasadami obsługi działa. Obejrzeliśmy podziemne schronienia przeznaczone dla obsługi działa, w których zgromadzono liczne egzemplarze uzbrojenia, odzieży, wyposażenia i innych pamiątek obrońców wybrzeża. Zapoznaliśmy się z przebiegiem bohaterskiej obrony Helu  podczas II wojny światowej, z zasługami i tragicznymi późniejszymi losami oficerów dowodzących obroną. Z  muzeum przeszliśmy  na koniec półwyspu  gdzie obejrzeliśmy Stanowiska  Baterii Laskowskiego, która broniła polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Zasługi Laskowskiego – dowódcy baterii - poznaliśmy zwiedzając wcześniej Muzeum Obrony Wybrzeża. Spacerując promenadą nadbrzeżną doszliśmy do Fokarium, gdzie podziwialiśmy wyczyny fok podczas ich karmienia. Po upływie czasu wolnego przeznaczonego na posiłek, zakupy pamiątek, podziwianie nadmorskich widoków i wypoczynek, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Około godz. 20.30 szczęśliwie zakończyliśmy wycieczkę w Elblągu.

( zdjęcia w galerii )

Czytaj więcej: Informacje z wydarzeń i imprez

Więcej artykułów…