Informacje podstawowe ZEiRP RP

Czytaj więcej: Informacje podstawowe ZEiRP RP

Komunikaty bieżące

1. Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów z okazji Dnia Strażaka odbędzie się w dniu 18 maja 2018 o godz. 17.00, w Klubie Emeryta w JRG nr 2 przy ul. Browarnej

Czytaj więcej: Komunikaty bieżące

Informacje z posiedzeń zarządu

1. Posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w  Elblągu

W dniu 18 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Stan organizacyjny i finanse Koła. Stan ilościowy członków od ostatniego posiedzenia nie zmienił się i wynosi 64 osoby, w tym 59 członków zwykłych i 5 członków wspierających. W lutym br otrzymaliśmy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów, zwrot kosztów wyżywienia, poniesionych podczas zebrania sprawozdawczego i spotkania integracyjnego, odbytego w grudniu ubiegłego roku.

2. Projekt zmian zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu Sekretarz zarządu zapoznał zebranych z projektem zmian „Szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów PSP” zaproponowanych przez Komisję Socjalną FS przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Olsztynie. Po analizie przedstawionego projektu, wypracowano uwagi i wnioski dot niektórych uregulowań zawartych w „tabeli dopłat” oraz terminu wejścia w życie nowych zasad i kryteriów przyznawania pomocy. Wypracowane wnioski przesłano do KWPSP.

3. Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Strażaka Postanowiono, że spotkanie integracyjne emerytów i rencistów odbędzie się w dniu 18 maja br o godz. 17.00, w Klubie Emeryta w JRG nr 2 przy ul. Browarnej. Poszczególnym członkom zarządu przydzielono zadania związane z organizacją spotkania.

W trakcie spotkania integracyjnego osoby, które zgłosiły akces udziału w wycieczce do Pragi i Kotliny Kłodzkiej, będą mogły dokonać przedpłat na pokrycie kosztów wycieczki, po 780 zł od osoby.

 

Czytaj więcej: Informacje z posiedzeń zarządu

Informacje z wydarzeń i imprez

Czytaj więcej: Informacje z wydarzeń i imprez

Więcej artykułów…