Informacje podstawowe ZEiRP RP

Czytaj więcej: Informacje podstawowe ZEiRP RP

Informacje z posiedzeń zarządu

I. W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

  1. Przygotowania do Walnego Zebrania Koła, które odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 16.00, w świetlicy JRG nr 2,  w tym:

a) opracowanie sprawozdania z działalności zarządu w okresie upływającej kadencji (prezes i sekretarz zarządu),

b) opracowanie sprawozdania finansowego (skarbnik z pomocą prezesa)\

c) Komisja Rewizyjna opracuje sprawozdanie ze swojej działalności i dokona oceny realizacji zadań przez zarząd na podstawie wyników corocznych kontroli

d) opracowanie scenariusza Walnego Zebrania jako materiału pomocniczego dla przewodniczącego obrad oraz projektów uchwał Walnego Zebrania jako pomoc dla protokolanta zebrania (prezes i sekretarz)

e) przygotowanie list obecności i listy wpłaty składek (sekretarz i skarbnik)

f) zaproszenie gości i zamieszczenie informacji o zebraniu na tablicy ogłoszeń (prezes)

g) powiadomienie członków koła o zebraniu (wiceprezes i wyznaczony członek zarządu wg dotychczas stosowanych zasad)

       2. Przygotowanie spotkania integracyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zebrania.

Wyznaczono zespół członków zarządu,  który pod kierownictwem wiceprezesa zajmie się:

-  przygotowaniem i dekoracją świetlicy

- ustaleniem menu i  zamówieniem posiłku w firmie cateringowej

- zapewnieniem opłatków

- dokonaniem zakupów serwetek, naczyń, napojów chłodzących  i produktów niezbędnych do    

  ugotowania  grochówki

- uporządkowaniem świetlicy po zakończeniu spotkania integracyjnego

Czytaj więcej: Informacje z posiedzeń zarządu

Informacje z wydarzeń i imprez

Czytaj więcej: Informacje z wydarzeń i imprez

Więcej artykułów…