• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Szkolenie medyczne dla druhów OSP

Opublikowano: wtorek, 05, marzec 2019

02 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Elblągu odbyło się szkolenie  medyczne druhów  okolicznych OSP, tematyka zajęć  obejmowała postępowanie na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy  z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej  z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Główny nacisk podczas warsztatów był kładziony na prawidłowe rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, odpowiednią jakość uciśnięć klatki piersiowej,  skuteczność  wentylacji poszkodowanego  oraz skuteczną i bezpieczną defibrylację . Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dzięki środkom z  Funduszu Sprawiedliwości  zakupiono blisko 200 nowych defibrylatorów AED, których wczesne i  prawidłowe użycie daję duże szanse na przeżycie osób  w stanie nagłego zatrzymania krążenia.    W szkoleniu brali udział druhowie z OSP Krzewsk, OSP Markusy i OSP Zwierzno.

Zajęcia Przeprowadzili : st. sekc. Jerzy Pawlyta oraz  st. str. Jakub Sidorski.

 

Opracowanie : st. sekc. Jerzy Pawlyta, Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w PSP ,   KM PSP w Elblągu.