• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Ruszył przetarg na budowę nowej KMPSP w Elblągu oraz JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018

30 listopada br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”

Cala inwestycja została podzielona na II etapy.

Etap I przewiduje budowę nowej Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Elblągu przy ul. Łęczycka 19, w zakresie prac zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

- wykonanie kompletnych prac w zakresie: wszystkich przyłączy, sieci i instalacji zewnętrznych, prac drogowych, zjazdów i sygnalizacji alarmowej,

- budowę budynku głównego Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w stanie szczelnym, zamkniętym, kompletną elewacją i dachem, kanalizacjami podposadzkowymi, przygotowaniem podłoża pod posadzki,

- dla budynku garażu wielostanowiskowego: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, palowanie, przygotowanie podłoża,

- dla budynku komory dymowej:  przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, palowanie i fundamentowe wraz z izolacja i przygotowaniem podłoża, muru oporowego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija o godzinie 12:00 17 grudnia 2018 roku.

Wraz z przetargiem na wykonanie robót budowlanych, ogłoszony został kolejny przetarg, który dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”. W tym przypadku  termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija o godzinie 12:00 12 grudnia 2018 roku.

II etap, na który przetarg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie będzie obejmował  między innymi prace związane z wykończeniem i wyposażeniem wnętrza, wybudowanie bazy kontenerowej oraz posadowienie komory dymowej i rozgorzeniowej.

Koniec I etapu inwestycji planuje się zakończyć jeszcze w 2019 roku, natomiast zakończenie całej inwestycji strażacy planują do końca 2020 roku.  

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują na stronie https://kmpsp_elblag.ssdip.bip.gov.pl/

Wizualizacje - galeria

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński