• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego nowej strażnicy

Opublikowano: wtorek, 13, marzec 2018

Komenda Miejska PSP w Elblągu w dniu 6 marca b.r. ogłosiła przetarg nieograniczony dot. zamówienia publicznego pod nazwą:

Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego, dla inwestycji pn. Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19  

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert do dnia 19 marca 2018 r. do godz. 12.00.  Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://kmpsp_elblag.ssdip.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

KM PSP Elbląg

zdjęcie: archiwum KM PSP Elbląg