• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Za nami kolejne szkolenie z pierwszej pomocy

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

Za nami kolejne otwarte szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

W niedzielne popołudnie 21 stycznia o godzinie 16:00, w sali edukacyjnej Ognik przy JRG Nr2, odbyło się szkolenie obejmujące resuscytację krążeniowo-oddechową  osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Podczas szkolenia wykorzystano zaawansowany fantom, dzięki któremu na bieżąco można było interpretować skuteczność wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych. Uczestnicy zajęć edukacyjnych nabyli umiejętność skutecznego i bezpiecznego użycia  automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przypomnijmy, że tych urządzeń znajduję się na terenie samego miasta Elbląga juz ponad 30 sztuk. Kolejnym tematem  spotkania były ćwiczenia jak prawidłowo postępować z osobą zadławioną i jak radzić sobie z poszkodowanym nieprzytomnym. Cieszy fakt aktywnego uczestnictwa osób szkolonych, które wyraziły chęć udziału i potrzebę kontynuowania w dalszym ciągu szkoleń tego typu.

Szkolenie zorganizowali oraz przeprowadzili:

sekc. Jerzy Pawlyta od 2013 r. strażak KM PSP w Elblągu, od 2007r. ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
sekc. Michał Pawlyta- od 2014 r. strażak KM PSP w Elblągu, od 2016 r. pielęgniarz anestezjologiczny w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu.

opracowanie: sekc. Jerzy Pawlyta, sekc. Michał Pawlyta

zdjęcia: mł. ogn. Artur Kurzac