• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Otwarte szkolenie z pierwszej pomocy

Opublikowano: czwartek, 28, wrzesień 2017

W niedzielne popołudnie 24 września, w sali edukacyjnej OGNIK odbyło się kolejne otwarte szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które przeprowadzili strażacy z JRG 2 w Elblągu.

Na szkoleniu pojawiło się ponad 20 osób, niektórzy byli również na poprzednim majowym szkoleniu, którego tematem była resuscytacja krążeniowo  - oddechowa. Zajęcia trwały 3 godziny z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną (tamowanie krwotoków , opatrywanie ran w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz symulacje zdarzeń i ocena miejsca zdarzenia z wykorzystaniem samochodu specjalnie  przygotowanego do tego typy szkoleń).

Podczas zajęc poruszono następujące zagadnienia :

- rodzaje ran i sposoby zaopatrywania w odniesieniu do pierwszej pomocy

- krwawienia

- oparzenia

- odmrożenia

- złamania

- porażenia prądem

- ciało obce w ranie

- zaopatrywanie ran w sposób ratowniczy

- techniki poprawnego bandażowania

- rodzaje środków opatrunkowych

Szkolenia odbywają się cyklicznie z podziałem na trzy bloki tematyczne:

1. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora AED

2. Zaopatrywanie Ran i krwotoków

3. Nagłe zachorowania

Na szkolenia przychodzą ludzie, którzy są świadomi, że wiedza i umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia są bezcenne.

Terminy kolejnych szkoleń będą podane jak dotychczas z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. Warunkiem uczestnictwa jest jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie przeprowadzili strażacy z JRG 2, sekc. Jerzy Pawlyta oraz sekc. Michał Pawlyta.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do brania udziału w otwartych szkoleniach z pierwszej pomocy organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Elblągu , które odbywają się w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 przy ul. Browarnej 33.

KM PSP Elbląg

Zdjęcia: Michał Pawlyta, Jerzy Pawlyta