• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

Opublikowano: niedziela, 16, lipiec 2017

 

W dniach 26-30 czerwca 2017 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W szkoleniu brali udział strażacy z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego. Naszą Komendę reprezentował kpt. Piotr Woliński z JRG 1 w Elblągu. Były to już trzecie warsztaty realizowane przez SA PSP w Krakowie. Ich celem jest wyszkolenie kadry gotowej do  prowadzenia szkoleń zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego „Programem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

W trakcie warsztatów zrealizowano zagadnienia dotyczące spalania i rozwoju pożaru oraz technik operowania prądami gaśniczymi wody. Zajęcia praktyczne zostały zrealizowane z wykorzystaniem tzw. „domków dla lalek”, akwarium Giselssona, stanowiska rozkładu termicznego, ponadto zostały zrealizowane różne scenariusze ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej.

KM PSP Elbląg/SA PSP Kraków

Fot. st. kpt. K. Szczech