• Zdjęcia z akcji strażaków nr 1
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 2
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 3
  • Zdjęcia z akcji strażaków nr 4

Wspópraca strażaków z labolatorium EPT

Opublikowano: środa, 26, październik 2016

W piątek 21 października b.r. w Elbląskim Parku Technologicznym miało miejsce spotkanie kpt. Łukasza Kochana - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z Pawłem Lulewiczem – Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego, podczas którego zostało podpisane porozumienie partnerskie o współpracy w zakresie szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

To nowatorski projekt i prawdopodobnie pierwsza tego typu inicjatywa w naszym województwie. Zawarte porozumienie stanowi sformalizowanie trwającej już od przeszło roku współpracy strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, która działa w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Elblągu, z  Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego.

Elbląscy strażacy już kilkukrotnie brali udział w warsztatach chemicznych prowadzonych przez pracowników Laboratorium pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe umiejętności w zakresie niebezpiecznych substancji chemicznych, z jakimi mogą spotkać się w warunkach rzeczywistych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Tematem jednego ze szkoleń, zorganizowanego z inicjatywy kpt. Dariusza Olcena z JRG nr 1 w Elblągu, były najczęściej spotykane w przemyśle kwasy. Podczas kilkugodzinnych zajęć strażacy eksperymentowali w skali laboratoryjnej min. poznając w praktyce ich własności fizykochemiczne, sposoby neutralizacji. Mieli też okazję zaobserwować, jak zachowuje się tkanka organiczna w kontakcie z kwasem. Wspólne warsztaty były dla obu stron dobrą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w kontekście zagrożeń chemicznych i podejmowanych specjalistycznych działań ratowniczych.

Zawarte porozumienie pozwala na dalszą kontynuację warsztatów chemicznych, które teraz na trwałe wpiszą się do strażackiego kalendarza. 

Należy dodać, że pracownicy Laboratorium będą doradzać i udzielać konsultacji elbląskim strażakom w dziedzinie chemii podczas działań ratowniczych, w tym mogą zostać powołani przez kierującego działaniem ratowniczym do prac sztabu.

Planowana jest także wspólna organizacja konferencji tematycznych i innych przedsięwzięć dot. zagadnień związanych z ratownictwem chemicznym.

KM PSP Elbląg

fot. (LZAŚ EPT) archiwum KMPSP Elbląg